रविवार, २९ जून, २००८

आवर्तन अक्षराचे !

आवर्तन अक्षराचे !

शब्दखेळच पण जरा वेगळ्या धाटणीचा ! कोणतेही एक अक्षर द्या , ते अक्षर सुरवातीला असलेले, दूसरे असलेले, तिसरे असलेले,चवथे असलेले व पुढे जेवढे शक्य असेल तेवढे घेउन शब्द बनवा ! उदा. क्र या अक्षरापसून मी क्रम, विक्रम, पराक्रम, कालचक्र असे क्र हे अक्षर एक ते चार या स्थानी घेउन शब्द बनवले आहेत. खेळ पुढे सुरू करण्यासाठी मी अक्षर देत आहे "म". "क्र" हे अक्षर पाचव्या किंवा त्याही पुढच्या स्थानी घेउन काही शब्द होत असल्यास ते ही लिहा !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: