रविवार, २९ जून, २००८

शब्दवेध !

१) एका पक्षाचे नाव ओळखा !पहील्या आणि शेवटच्या अक्षराने त्याचा रंग बनतो, तर पहील्या दोनने त्याचा आवाज !
२)पहीली दोन अक्षरे घेतल्यास अर्थ पान असाही होतो तर पहीला आणि शेवटच्या अक्षराचा अर्थ पंख असा होतो. तर स्वत:ला सर्वज्ञ समजणारे हे कोण ?
३) ४ अक्षरी गावाचे नाव.
१+२ देणारा
२+४ भरपूर आयुष्य असणारे झाड
२+३ लोककलेचा एक प्रकार
४) ६ अक्षरी आडनाव
२+३ - एक मादक पेय
३+४+६ - एक रास
मला वाटते एवढे पुरेसे आहे ! ओळखा १
५) ४ अक्षरी आडनाव ओळखा,
१+२ एक संख्या,
१+४ हे चहात टाकतात
३+४ ओले चा अपभ्रंश
६) ६ अक्षरी शब्द
१+२ बरोबर
४+६ जंगल
४+५+६ वर्तणूक
७) ५ अक्षरी शब्द
१+४ = निवडणुकित असतात
५ + १ = used for tea
३+५ = उठला (eng)
८) एक हुद्दा (५ अक्षरी)
४+२ = किंमत
१+३ = एक पिदूकल देश
१+५ = ताडण करणे
९) पाच अक्षरी शब्द
२+३ = खंत
२+५ = वर्ष
४+३ = जिन्नस
१०) उपनगरी रेल्वेचे एक स्थानक ओळखा;
१+२ गटार
३+४ सहज
१+५ घोषणा
११) पाच अक्षरी आडनाव

४+५ = हात
३+४ = संशय (हिंदी)
१+४ = साधू (ईंग्रजी)
३+५ = बाण
१२) खेळाडूचे नाव व आडनाव (७)
१+७ = गाण्याला हा हवाच
२+४ = काळजी
४+७ = थंड
५+१+३ = जबरदस्तीने उकळणे
१३) माणसाचा एक स्वभाव (६ अक्षरी)
१+३ = एक संख्या
१+५ = लांबी अशीही मोजतात
६+३ = व्यर्थ काथ्याकूट
४+३ = संपवून टाकणे
१४) हा राजकारणी कोण ? (नाव + आडनाव = ९ अक्षरे )
१+८+९ = पाठ फिरवणे
४+१ = एक नदी
३+४+५ = साधना
७+५ = प्रेत
१५) हा शब्द ओळखा !
५+४ = कधी कधी माणूस यात सापडतो !
१+२ = विचारणा करणे
५+३ = फोडी, तूकडे
१६) नाव + आडनाव = ७ अक्षरी शब्द ओळखा;

२+३ = स्वभावाचा एक प्रकार
१+३ = दर्जा
४+५+७+४ = भुलविणारा
१७) ५ अक्षरी शब्द ओळखा;
१+३ = धर्म-सेविका
१+४ = पूर्ण पुरूष
४+५ = रमणीय
१८) एका महापुरूषाचे संपूर्ण नाव (१३ अक्षरी)
२+३+४ = प्रमुख
९+१०+११ = सांभाळ
६+७ = मोद
२+५+१३ = दिवाळखोर
१+३ = शूर
१९) आता हा राजकारणी ओळखा (नाव + आडनाव = ८ अक्षरे )
२+६ = मस्तक
२+३ = राजकारणारण्यांचे हे अजिबात चांगले नसते !
८+५+६= चित्रपटाचा एक प्रकार
४+३ = सर्व जमेस धरून (हिंदी शब्द)

२०) एक प्रख्यात मराठी साहीत्यीक (आद्याक्षर + आडनाव = ८ अक्षरे )
१+८ = फळाचा एक भाग
५+६ = काही जण याच्यासारखे चिकटून बसतात
७+४ = बाजू
३+२ = स्त्री
३+१ = याच्यावर वस्त्र वीणतात
२१) एक चतूरस्त्र व्यक्तीमत्व (संपूर्ण नाव = ८ अक्षरे )
५+६ = पार्थिव
४+५ = या वर्षानुवर्षे तुंबून राहतात
४+१ = यांची लोणची प्रसिद्ध आहेत
१+२+३ = विष्णू भक्त
२२) प्रसिद्ध क्रीकेटपटू, संपूर्ण नाव, ११ अक्षरी
५+६ एक रास
८+९ कानात घालायचा एक अलंकार
२+११ भेग
१+९ बोच , खंत
२३) गाजलेला मराठी चित्रपट (७ अक्षरे )
६+७ = आशिर्वाद
१+४ = सांभाळा
२+७ = थंड
७+६ = आवाज

२४) महान नाट्य कलावंत (नाव + आडनाव = ८ अक्षरे )
३+४ = नवरा
५+८ = हीची नजर तीक्ष्ण असते
१+७ = एकाक्ष
१+२ = -- जावे नित्य वदावे
२५) हिन्दी अभिनेता (७ अक्षरी)
४+७ = लकेर
५+७ = जंगल
२+३ = मुलीचे एक नाव
७+४ = आकाश
२६) एका लढाउ कोकणस्थाचे संपूर्ण नाव (११ अक्षरी)
५,६ = शक्ती, ताकद
१०,९ = एक वाद्य
१,८,१० = शिळे
२,११ = कोरडे
१०,५,११ = पाणी साचून राहीलेली जागा
२७) स्वातंत्र्य लढ्यातील अग्रणी (संपूर्ण नाव १२ अक्षरे )
१२,७ = संयम
९,४ = वर्गणी
५,४ = नेहमी
१,२,७,८ = एक मुस्लीम सण
२८) थोर नाटककार (संपूर्ण नाव ९ अक्षरी )
१,३ = याच्यावर नियंत्रण हवे.
८,४,९ = आजारी माणसाला देतात
२,६ = मोठा कप
२९) A,B,C हे तीन पाच अक्षरी शब्द शोधा
A1,B1,C2 = शरीराच्या भरून निघतात, मनाच्या नाही !
C2,A5,B5 = हे नेहमी थंड ठेवा
A2,C4,C2 = श्रीमंतांचे शेंगदाणे
A2,B1,C5 = ऐतिहासिक पुरावा म्हणून मान्यता नाही.
तर शोधा हे तीन शब्द !
३०) ५ अक्षरी शब्द ओळखा,
१+२ = आदरयुक्त संबोधन
२+४ = गोडी, आवड
२+३ = ट्रेन मधे रंगणारा एक खेळ
१+२+५ = 'वळण' असेही असू शकते.
३१) ५ अक्षरी शब्द ओळखा;
४+२= जमिनीखाली पुरणे
४+५ = हे गोबरे असतील तर--
३+२ = उठाव
१+२ = एक आदीवासी जमात
४०) एका संगीत नाटकाचे नाव (६ अक्षरी )
३+२ = प्रयत्न करणार्यालाच हे मिळते
४+६ = बटण
४+२ = सिगारेटचा झूरका
४+५+६ = वेगवेगळ्या वाद्यांचा एकत्रित आवाज
४१) प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक (नाव व आडनाव ९ अक्षरी)

२+३ = हा शब्द तीन प्रकारे लिहीता येतो.
२+६+७= माहीती पोचवणे
१+९ = श्राद्धाला हे हवेतच !
९+४ = मुक्काम
४२) मराठी विनोदी कलाकार (नाव + आडनाव ६ अक्षरी )
५+४= विचार
१+२ = रमा
५+१= शंकराच्या पूजेसाठी आवश्यक
३+४ = मुलगा
४३) दूसर्या स्वातंत्र्य लढ्याचा महानायक ! (९ अक्षरी नाव )
१+२ = विजय
६+७+१= नाखुष
३+९+८ = हा रंग जरा जपूनच उडवा !

४४) एक साहसी काल्पनिक पात्र (संपूर्ण नाव १० अक्षरे)
६,८ = अति
९,८ = रिंगण करणे
५,६ = सुगंधी फूल
५,२ = एक सम संख्या
३,५,८ = सर्वत्र भटकणे
१,४,८ = हवा भरल्यामुळे होणारा आकार
४५) एक विनोदी चित्रपट (९ अक्षरी)
२,३ = याचा भात उपासाला चालतो
४,८ = डोक्यावर वाटायला देउ नका !
६,२ = जंगल
२,५ = सोने या रूपात खरेदी करता येते.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: