रविवार, २९ जून, २००८

शेवटचे अक्षर तेच हवे !

शेवटचे अक्षर तेच हवे !
खेळ सोपा आहे. कोणतेही एक अक्षर घ्या. तेच अक्षर शेवटी असलेले एक अक्षरी (शक्य असल्यास), दोन अक्षरी, तीन, असे जेवढे मोठे करता येतील तेवढे शब्द बनवा, एकच लक्षात ठेवा शेवटचे अक्षर तेच पाहीजे ! जसे,


मी
नामी
सलामी
पुरोगामी
बहुआयामी.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: