रविवार, ८ ऑगस्ट, २०१०

बायकांची मर्जी कशी राखावी ?

अगदी सोप्पे आहे ! मित्रांनो, तुम्ही फक्त एवढेच करा,
१) तिचा मित्र बना
२) तिचा सहकारी बना
३) प्रेमळ बना.
४) तिचा भाउ बना.
५) तिचे पालक बना.
६) तिचे शिक्षक बना.
७) चांगला स्वयंपाक करायला शिका.
८) वायरींगचे जुजबी काम करायला शिका.
९) थोडेफार सुतारकाम सुद्धा जमले पाहिजे !
१०) थोडेफार प्लंबरचे काम सुद्धा जमले पाहिजे !
११) यंत्रज्ञ असाल तर बरेच आहे.
१२) सजावटकार व्हा.
१३) स्टायलिस्ट बना.
१४) स्रीरोग तज्ञ बना.
१५) मानसशास्त्रज्ञ व्हा
१६) उंदीर, झुरळ, पाली आदींचा नायनाट करता यायला हवा.
१७) मानसोपचार तज्ञ व्हा.
१८) दु:ख निवारक व्हा.
१९) उत्तम श्रोता बना.
२०) कुशल संघटक व्हा.
२१) चांगला बाप बना.
२२) स्वच्छता अंगी बाणवा.
२३) आपुलकीने वागा.
२४) शरीर दणकट हवे.
२५) उबदारपणा हवा.
२६) लक्ष वेधून घेता आले पाहिजे.
२७) शूर बना.
२८) बुद्धीमान बना.
२९) विनोदाचे इंद्रीय हवे.
३०) सर्जनशीलता हवी.
३१) हळूवारपणा हवा.
३२) कणखरपणा आवश्यक.
३३) समजूतदारपणा हवाच.
३४) क्षमाशील असा.
३५) हुशारी हवी.
३६) महत्वाकांक्षा हवी.
३७) काम करण्याची पात्रता हवी.
३८) धैर्यवान बना.
३९) निर्धार हवा.
४०) खरेपणा हवा.
४१) विश्वसनीयता हवी.
४२) भावनाप्रधान

आणि हे सगळे असलात तरी या गोष्टी विसरून चालणार नाही -
४३) तिचे कायम कौतुक करायला हवे.
४४) खरेदीत रस दाखविला पाहिजे.
४५) प्रामाणिकपणा हवा.
४६) खूप खूप पैसा हवा.
४७) तिला टेन्शन देवू नका.
४८) ( ती असताना तरी ) दूसर्या बायकांकडे बघू नका.

त्या बरोबरच हे सुद्धा मस्ट –
४९) तिची काळजी घ्या अर्थात तिच्याकडून अशी कोणतीही अपेक्षा न बाळगता.
५०) तिला भरपूर वेळ द्या – खासकरून तिच्या नटण्या-थटण्यासाठी.
५१) तिला पुर्ण मोकळीक द्या, ती कोठे जाते याची काळजी न करता.
….. आणि हो, हे सुद्धा अजिबात विसरू नका –
५२) वाढदिवस
५३) वार्षिक कार्यक्रम
५४) तिने आखलेले प्लान
फक्त ५४ बाबी लक्षात ठेवायच्या ! किती सोप्पे !!

या उलट पुरूषाला सुखी ठेवण्यासाठी बायकांना काय काय दिव्य करावे लागते ! बघाच –
१) शांतता राखा.
२) त्याच्या जीभेचे चोचले पुरवा.
३) रिमोट कंट्रोल त्याच्या जवळच राहू दे !

म्हणतात ना – कठीण कठीण कठीण किती पुरूष ह्रुदय बाई !
(मला आलेल्या एका इंग्रजी इमेलचा स्वैर अनुवाद )

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: