शनिवार, १७ एप्रिल, २०१०

मी आणि माझा बाप !

वयाबरोबर मुलाचे आपल्या बापाबद्दलचे मत कसे बदलत जाते ते बघा !

४ वर्षाचा असताना – माझे बाबा ग्रेट आहेत !

६ व्या वर्षी – माझे बाबा सर्वज्ञ आहेत !

१० व्या वर्षी – बाबा चांगले आहेत पण लगेच भडकतात !

१२ व्या वर्षी – मी लहान असताना बाबा माझे खूप लाड करायचे !

१४ व्या वर्षी – माझा बाप फारच काटेकोर आहे बुवा !

१६ व्या वर्षी – माझ्या बापाला जगरहाटी / दुनियादारी समजतच नाही !

१८ व्या वर्षी – माझा बाप म्हणजे जमदग्नीचा अवतार आहे !

२० व्या वर्षी – बाप अगदी डोक्यात शिरतो, आई त्याच्याबरोबर संसार तरी कसा करते ?

२५ व्या वर्षी – मी काहीही करायला गेलो तरी बापाची आपली नकारघंटा असते !

३० व्या वर्षी – माझा पोरगा तर अगदी डोक्यावरच बसतो माझ्या ! मी तर या वयात वडीलांना टरकून असायचो !

४० व्या वर्षी – मी वडीलांच्या करड्या शिस्तीत वाढलो आहे, मी सुद्धा मुलाला शिस्त लावली पाहिजे !

४५ व्या वर्षी – खरेच कमाल आहे, बाबांनी संसाराचा गाडा कसा बरे ओढला असेल ?

५० व्या वर्षी – आम्हाला मोठे करण्यासाठी बाबांनी किती खस्ता खाल्ल्या असतील ? मला तर एका मुलाला सांभाळणे भारी पडते आहे !

५५ व्या वर्षी – आमच्या बाबतीत बाबांनी किती दूरचा विचार करून ठेवला होता, त्यांच्या सारखे तेच !

६० व्या वर्षी – माझे बाबा ग्रेट आहेत !

बरोबर ५६ वर्षानी एक चक्र पुर्ण झाले ! तेव्हा अजून उशीर न करता जरा आपल्या पालकांची थोरवी समजून घ्या !

(माहिती मायाजालातुन आलेल्या एका पत्राचा स्वैर अनुवाद, मूळ इंग्रजी पत्र असे आहे –

HOW A SON THINKS ABOUT HIS FATHER AT DIFFERENT AGES:

At 4 Years

My daddy is great.

At 6 Years

My daddy knows everybody.

At 10 Years

My daddy is good but is short tempered

At 12 Years

My daddy was very nice to me when I was young.

At 14 Years

My daddy is getting fastidious.

At 16 Years

My daddy is not in line with the current times.

At 18 Years

My daddy is becoming increasingly cranky.

At 20 Years

Oh! Its becoming difficult to tolerate daddy. Wonder how Mother puts up

With him.

At 25 Years

Daddy is objecting to everything.

At 30 Years

It's becoming difficult to manage my son. I was so scared of my father

When I was young.

At 40 Years

Daddy brought me up with so much discipline. Even I should do the same.

At 45 Years

I am baffled as to how my daddy brought us up.

At 50 Years

My daddy faced so many hardships to bring us up. I am unable to manage

A Single son.

At 55 Years

My daddy was so far sighted and planned so many things for us. He is

One Of his kind and unique.

At 60 Years

My daddy is great.

Thus, it took 56 years to complete the cycle and come back to the 1st. Stage. Realize the true value of your parents before it’s too late.

1 टिप्पणी:

Vishal म्हणाले...

खुपच छान. फार पुढचा विचार आहे, जो वेळ जाण्या पुर्वि केला पाहीजे. अजुन शब्द नाहीत यला.